התנגדות למתן שימוש חורג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 074/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן שימוש חורג
מספר: 074/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן שימוש חורג

החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200703024/07/2007