התנגדות למתן תוקף להיתר שניתן בשנת 2002 +הארכה לשנתיים לניצול חלל הגג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5060

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתן תוקף להיתר שניתן בשנת 2002 +הארכה לשנתיים לניצול חלל הגג
מספר: תא/ 06/ 5060
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן תוקף להיתר שניתן בשנת 2002 +הארכה לשנתיים לניצול חלל הגג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואשרמן יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6163חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604029/05/2006