התנגדות למתן תוקף לתכנית 2657 ב'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 04/ 51068

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות למתן תוקף לתכנית 2657 ב'
מספר: תא/ 04/ 51068
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן תוקף לתכנית 2657 ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלון יגאל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200505030/06/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405512/07/2004