התנגדות למתן תוקף לתכנית 3397

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 03/ 5711

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות למתן תוקף לתכנית 3397
מספר: תא/ 03/ 5711
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות למתן תוקף לתכנית 3397

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסמילנסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק1090
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400929/01/2004