התנגדות למתקן לטחינת קמח ומחסן חדש וסילוסים חדשים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 005/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות למתקן לטחינת קמח ומחסן חדש וסילוסים חדשים
מספר: 005/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתקן לטחינת קמח ומחסן חדש וסילוסים חדשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18508חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200700920/02/2007