התנגדות לקרוי מרפסת ומדרגות קיימות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 112/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לקרוי מרפסת ומדרגות קיימות
מספר: 112/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לקרוי מרפסת ומדרגות קיימות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפתרמז דוד
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200703421/08/2007