התנגדות לשימוש חורג למסחר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים בש/ 08/ 051/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשימוש חורג למסחר
מספר: בש/ 08/ 051/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשימוש חורג למסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםבית שמשבית שמשבית שמשגלעד
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200801111/03/2008