התנגדות לשימוש חורג ממבנה ציבור לאולם אירועים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 300/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשימוש חורג ממבנה ציבור לאולם אירועים
מספר: 300/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשימוש חורג ממבנה ציבור לאולם אירועים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילמטולהמטולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13214חלק56
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014606/03/2012