התנגדות לשימוש חורג ממגורים למסעדה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5543

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשימוש חורג ממגורים למסעדה
מספר: תא/ 05/ 5543
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשימוש חורג ממגורים למסעדה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהירקון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6905חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601416/02/2006