התנגדות לשימוש חורג ממגורים לעסק של מסעדה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 08/ 5380

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשימוש חורג ממגורים לעסק של מסעדה
מספר: תא/ 08/ 5380
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשימוש חורג ממגורים לעסק של מסעדה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלנבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6937חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200905423/03/2009