התנגדות לשימוש חורג ממשרד לדירה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 05/ 82/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: התנגדות לשימוש חורג ממשרד לדירה
מספר: רח/ 05/ 82/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותמנוחה ונחלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק212
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200502602/03/2005