התנגדות לשימוש חורג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים ימ/ 02/ 017/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשימוש חורג
מספר: ימ/ 02/ 017/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשימוש חורג ממחסן חקלאי לנגריה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנחושהנחושה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200200906/03/2002