התנגדות לשימוש חורג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 272/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשימוש חורג
מספר: 272/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשימוש חורג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאלחטיבת עציוני
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800508/01/2008