התנגדות לשינוי בקונסטרוקציה וארובה קיימת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51861

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשינוי בקונסטרוקציה וארובה קיימת
מספר: תא/ 04/ 51861
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשינוי בקונסטרוקציה וארובה קיימת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורזיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7017חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200407209/09/2004