התנגדות לשינוי תב"ע נקודתית

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 03/ 5463

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לשינוי תב"ע נקודתית
מספר: תא/ 03/ 5463
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשינוי תב"ע נקודתית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואחווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6926חלק30
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200404714/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308017/11/2003