התנגדות לשינוי תכנית מתאר מקומית ש/מק/1356, זכרון עקב

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 09/ 288/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לשינוי תכנית מתאר מקומית ש/מק/1356, זכרון עקב
מספר: 09/ 288/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11303חלק64
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200908707/01/2010