התנגדות לשינוי תכנית 2/ במ/ 18

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה את/ 06/ 6073

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לשינוי תכנית 2/ במ/ 18
מספר: את/ 06/ 6073
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשינוי תכנית 2/ במ/ 18

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתפיקוס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40091חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילתערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200602025/12/2006