התנגדות לשינויים בחניון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5023

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשינויים בחניון
מספר: תא/ 06/ 5023
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשינויים בחניון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוטשרניחובסקי, רש"י
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7226חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200603204/05/2006