התנגדות לשינויים פנימיים החלפת גג אסבסט לגג רעפים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5123

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשינויים פנימיים החלפת גג אסבסט לגג רעפים
מספר: תא/ 06/ 5123
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשינויים פנימיים החלפת גג אסבסט לגג רעפים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושמעיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7071חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604622/06/2006