התנגדות לשיפוץ מבנה קיים ותוספת מבנה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 054/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשיפוץ מבנה קיים ותוספת מבנה
מספר: 054/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשיפוץ מבנה ותוספת בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפתאלשיך
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13057חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200803912/08/2008