התנגדות לשיקום מבנה ותוספת קומה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 123/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לשיקום מבנה ותוספת קומה
מספר: 123/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשיקום מבנה ותוספת קומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13061חלק71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200702703/07/2007