התנגדות לתוכנית מס' תא/מק/3570

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 06/ 5127

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לתוכנית מס' תא/מק/3570
מספר: תא/ 06/ 5127
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוכנית מס' תא/מק/3570

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקהילת יאסי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ מק/ 3570"רח' קהילת ורשה 107 - 71 ורח' קהילת יאסי 4, שכונת הדר יוסף"ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604829/06/2006