התנגדות לתוכנית 2988 ב'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 10/ 5156

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לתוכנית 2988 ב'
מספר: תא/ 10/ 5156
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק
6214חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/02/2012