התנגדות לתוספות של מבנים חקלאיים ומגורי עובדים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים עת/ 09/ 6010

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספות של מבנים חקלאיים ומגורי עובדים
מספר: עת/ 09/ 6010
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספות של מבנים חקלאיים ומגורי עובדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200900402/04/2009