התנגדות לתוספת בניה בבית משותף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אק/ 04/ 6069

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בניה בבית משותף
מספר: אק/ 04/ 6069
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בניה בבית משותף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלוןהתחיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1207חלק159
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200402616/12/2004