התנגדות לתוספת בניה בק.ק. ובקומה א' + בריכה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5533

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בניה בק.ק. ובקומה א' + בריכה
מספר: תא/ 05/ 5533
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בניה בק.ק. ובקומה א' + בריכה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפותבואות הארץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6623חלק513
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200509029/11/2005