התנגדות לתוספת בניה הרחבת בנייה בקומה ראשונה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5162

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בניה הרחבת בנייה בקומה ראשונה
מספר: תא/ 06/ 5162
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בניה הרחבת בנייה בקומה ראשונה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסנהדרין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6106חלק127
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604029/05/2006