התנגדות לתוספת בניה לבית מגורים קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 189/ 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בניה לבית מגורים קיים
מספר: 189/ 06/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתל עדשים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16841חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/11/2006