התנגדות לתוספת בניה למגורים ומסחר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים ימ/ 07/ 186/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בניה למגורים ומסחר
מספר: ימ/ 07/ 186/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בניה למגורים ומסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30105חלק95
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200704911/12/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200704520/11/2007