התנגדות לתוספת בניה עוד 1 קומה לבניין+מעלית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5201

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בניה עוד 1 קומה לבניין+מעלית
מספר: תא/ 06/ 5201
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בניה עוד 1 קומה לבניין+מעלית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד רוטשילד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7245חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200901712/02/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200910408/02/2007