התנגדות לתוספת בניה 2 קומות +בניין חדש 5 קומות +מעלית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5009

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בניה 2 קומות +בניין חדש 5 קומות +מעלית
מספר: תא/ 06/ 5009
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בניה 2 קומות +בניין חדש 5 קומות +מעלית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7080חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601906/03/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601727/02/2006