התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51855

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'
מספר: תא/ 04/ 51855
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהקשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7065חלק88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405926/07/2004