התנגדות לתוספת בנייה לשם השלמת משרד לבעלי מקצוע בקומת מרתף קיימת וחניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5276

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת בנייה לשם השלמת משרד לבעלי מקצוע בקומת מרתף קיימת וחניה
מספר: תא/ 06/ 5276
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בנייה לשם השלמת משרד לבעלי מקצוע בקומת מרתף קיימת וחניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובני משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6107חלק390
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200909307/06/2007