התנגדות לתוספת ושינויים ליח"ד חד משפחתית צמודה בזוגות.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אק/ 04/ 6057

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת ושינויים ליח"ד חד משפחתית צמודה בזוגות.
מספר: אק/ 04/ 6057
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת ושינויים ליח"ד חד משפחתיות צמודה בזוגות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלוןחצבה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200402114/10/2004