התנגדות לתוספת חניה מקורה עם קירות וגג בנויים במקום סככה בלבד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 10/ 6042

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת חניה מקורה עם קירות וגג בנויים במקום סככה בלבד
מספר: שמ/ 10/ 6042
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת חניה מקורה עם קירות וגג בנויים במקום סככה בלבד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100230חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום201000826/05/2010