התנגדות לתוספת יח"ד חדשה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 268/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת יח"ד חדשה
מספר: 268/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת יח"ד חדשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800402/01/2008