התנגדות לתוספת לבית קיים, כולל ממ"ד וקומה, שדות ים - פוזיילוב ונצר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 377/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת לבית קיים, כולל ממ"ד וקומה, שדות ים - פוזיילוב ונצר
מספר: 09/ 377/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלשדות ים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10637חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200912101/07/2010