התנגדות לתוספת למבנה קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 278/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת למבנה קיים
מספר: 278/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת למבנה קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפתשפרינצק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13074חלק41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800326/12/2007