התנגדות לתוספת מעלית פנימית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5149

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת מעלית פנימית
מספר: תא/ 04/ 5149
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת מעלית פנימית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוליסין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק947
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200401626/02/2004