התנגדות לתוספת מקווה טהרה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5511

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת מקווה טהרה
מספר: תא/ 05/ 5511
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת מקווה טהרה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסג'רה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7074חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200600826/01/2006