התנגדות לתוספת מרפסת זיזית בחזית ושינויים פנימיים, הרדוף 31 עתלית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 129/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת מרפסת זיזית בחזית ושינויים פנימיים, הרדוף 31 עתלית
מספר: 08/ 129/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעתלית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10541חלק152
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200804825/09/2008