התנגדות לתוספת עמוד בטון לחיזוק מרפסות שקרסו בקו בניין אחורי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5217

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת עמוד בטון לחיזוק מרפסות שקרסו בקו בניין אחורי
מספר: תא/ 06/ 5217
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת עמוד בטון לחיזוק מרפסות שקרסו בקו בניין אחורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6902חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605006/07/2006