התנגדות לתוספת קומה וחצי במבנה מגורים ומסחר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5771

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת קומה וחצי במבנה מגורים ומסחר
מספר: תא/ 03/ 5771
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת קומה וחצי במבנה מגורים ומסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונחמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7016חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400619/01/2004