התנגדות לתוספת קומה מעל בניין קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 265/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת קומה מעל בניין קיים
מספר: 265/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת קומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנאדייר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19419חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801319/02/2008