התנגדות לתוספת קומה שלישית ודירת גג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5747

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת קומה שלישית ודירת גג
מספר: תא/ 03/ 5747
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת קומה שלישית ודירת גג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונחמיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7229חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200309225/12/2003