התנגדות לתוספת של 2 קומות על הגג ושינויים פנימיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5575

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת של 2 קומות על הגג ושינויים פנימיים
מספר: תא/ 05/ 5575
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת של 2 קומות על הגג ושינויים פנימיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהנצי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7109חלק278
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602009/03/2006