התנגדות לתוספת שתי קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51052

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת שתי קומות
מספר: תא/ 04/ 51052
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת שתי קומות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6909חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405615/07/2004