התנגדות לתוספת 2 קומות ,שינויים פנימיים ומעלית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5598

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת 2 קומות ,שינויים פנימיים ומעלית
מספר: תא/ 05/ 5598
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת 2 קומות ,שינויים פנימיים ומעלית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופיארברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6936חלק36
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605624/07/2006