התנגדות לתוספת 3 קומות בבניין משולב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51899

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת 3 קומות בבניין משולב
מספר: תא/ 04/ 51899
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת 3 קומות בבניין משולב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובית אשל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7072חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406516/08/2004