התנגדות לתוספת 3 קומות ומעלית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5210

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתוספת 3 קומות ומעלית
מספר: תא/ 06/ 5210
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת 3 קומות ומעלית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודיזנגוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6956חלק71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200607425/09/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200607219/09/2006